ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja och utöva hjälpverksamhet bland behövande människor i de centralamerikanska länderna, i första hand Guatemala. Sådan verksamhet kan avse- barns och ungdoms vård, fostran och skolgång,- undervisning och utbildning samt- vård och hjälp till sjuka, gamla eller på andra sätt behövande människor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid och Lars Hannells Stiftelse nr 2
Organisationsnummer:802478-1034
Adress:
  • Box 2139
  • 220 02 Lund
Telefonnummer:0707-305 011
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS