ÄNDAMÅL

Av fondens medel skall årligen den 7 december med början första kalenderåret efter den efterlevandes frånfälle av lärarkollegiet till en eller flera till Karolinska Institutet knutna, förtjänta forskare inom cancerområdet, utdelas Tjugofemtusen /25.000/ kronor för främjande av vederbörandes vetenskapliga forskning inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid och Erik Hanssons stiftelse (125)
Organisationsnummer:802404-8228
Adress:
  • Karolinska Inst
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:638 702 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS