ÄNDAMÅL

Att i enlighet med stiftelseförordnandet den 13 december 2006 utdela stipendium till student som är verksam inom energiforskning (ej kärnkraft) och/eller materialförvaltning. Om avkastningen så medger kan två stipendier delas ut till två studenter inom var och ett av de angivna områdena. Stipendiet skall vara öppet för såväl manlig som kvinnlig sökande. Den sökande skall ha avlagt grundexamen vid Uppsala universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Morings Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802425-4495
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS