ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja fortbildning av personal vid Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. Ändamålet bör främjas genom utgivande av stipendier i första hand till lärare anställda vid skolan och i andra hand till annan anställd personal. För den händelse stipendier av något skäl inte kan utges till personal på skolan kan lärare vid andra skolor, som tjänstgör på grundskolenivå, komma ifråga.

Ansökningsblankett finns på stiftelsens egen sida nedan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Berggrens Stiftelse för Lärarkompetens
Organisationsnummer:802477-5234
Adress:
  • Cecilia Berggren
  • Narvavägen 29
  • 114 60 Stockholm
Telefonnummer:070-7426716
Ansökningstid:1 januari — 31 mars
Kontaktperson:Ingrid Berggren
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS