ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull forskning vid Linköpings universitet inom i första hand psoriasis, men också inom andra inflammatoriska hudsjukdomar som exempelvis eksem. Detta kan ske genom finansiering av anställningar helt eller delvis, bidrag till särskilda forskningsprojekt eller på andra sätt som styrelsen finner lämpligt.Ansökan om medel från stiftelsen kan göras dels av behörig företrädare för Linköpings universitet, dels av enskild till universitetet anknuten forskare eller vid universitetet antagen forskarstuderande. Med behörig företrädare för Linköpings universitet avses i första hand befattningshavare som rektor, dekan, prefekt eller enhets- eller avdelningschef.Enskild person som åtnjuter medel från stiftelsen skall vara känd för ett klanderfritt uppträdande och dela goda etiska värderingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem
Organisationsnummer:802425-8256
Adress:
  • Ulrika Eklund
  • Grantorpsvägen 32
  • 593 38 Västervik
Telefonnummer:070-3139133
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 820 948 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS