ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att uppmuntra personer eller organisationer som gjort eller gör något positivt för Partilie men som inte riktigt uppmärksammas på något annat sätt. Stiftelsen ska årligen utbetala stiftelsens avkastning till någon person, några personer eller en organisation som visat intresse och engagemang för Partille kommun. Den årliga utbetalningen ska minimum uppgå till 50 000 kr och ska, om inte avkastnmgsbara medel finns tillgängliga, tas från stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse
Organisationsnummer:802481-3811
Adress:
  • Partille Kommun
  • 433 82 Partille
Telefonnummer:031-7921000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS