ÄNDAMÅL

Åt stiftarens släkt, hans tjänare eller andra personer meddela penningeunderstöd till julhelgen eller vid andra tillfällen med belopp som stiftelsens styrelse äga bestämma. Må även lämna lån på villkor som styrelsen bestämmer, eller understöd i penningar för främjande av studier för den som har utpräglade anlag därför och sådan karaktär, att anledning finnes antaga, att han skall bli en god medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingenjör Aug. Åhslunds stiftelse
Organisationsnummer:829500-1443
Adress:
  • Torkel Stål
  • Gillerbacken 20
  • 124 64 Bandhagen
Telefonnummer:0707-480215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:409 525 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS