ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja verksamhet vid Linköpings universitet, särskilt vad avser utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund, liksom beprövad erfarenhet, samt därtill anknytande utvecklingsarbete. Främjandet av stiftelsens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av anslag till en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet med bestående effekt på studenternas lärande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning
Organisationsnummer:802480-5734
Adress:
  • Handelsbankens Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 115 235 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS