ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen reserveras 1/10-del av avkastningen, som lägges till kapitalet. Återstående 9/10-delar av avkastningen reserveras för att vart femte år med början den 7 februari 1973 utgivas såsom bidrag till något eller några av nedan angivna ändamål.Iordningställande eller underhåll av kulturellt eller historiskt värdefulla byggnader med profant eller religiöst ursprung.Ordnande och förtecknande av Ystads stads arkiv hos Landsarkivet i Lund och övriga berörda arkivvårdande myndigheter för underlättande av forskningar i stadens person- och kulturhistoria.Ordnande och underhåll av Ystads Fornminnesförenings och stadsbibliotekets i Ystad Ystads-samlingar samt komplettering av samlingarna genom inköp eller kopieringar av handlingar, filmer och foton. Förskönande av planteringen vid S:t Maria kyrka i Ystad. I särskilda fall och efter noggrann prövning såsom bidrag till enskilda fastighetsägares kostnader för restaurering eller vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i enskild ägo.Den 24 november 2057 skall fondens då befintliga egendom överlämnas till den myndighet, som ansvarar för stadens åldringsvård, för att användas till ålderdomshemmets utbyggande eller förbättrande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingeborg och Emil A Borgs stiftelse för vård av Ystads kulturminnen
Organisationsnummer:848000-5589
Adress:
  • Handelsbanken
  • Hamngatan 5
  • 271 43 Ystad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS