ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att bidraga till boendekostnader för under utbildning varande behövande läkarstuderande, medicine kandidater och sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset. Med behövande avses sökanden som härrör sina huvudsakliga, minst 75 %, intäkter från studielån eller liknande. Härvid skall även beaktas sambo/makes ekonomiska situation. För stiftelsens ändamål skall minst 80 % av stiftelsens årligen tillkommande avkastning av förekommande kaptial utdelas. Vad som sålunda inte i nu nämnt avseende används till utdelning skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga Pahlstedts stiftelse
Organisationsnummer:802425-3125
Adress:
  • Arnér&Partners advokater
  • Box 12003
  • 102 21 Stockholm
Telefonnummer:08-55569900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS