ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland äldre behövande eller sjuka personer, svenska medborgare, bosatta i Helsingborgs kommun. Stiftelsen skall vidare bereda tillgång till helt eller delvis fria bostäder för äldre behövande personer (pensionärsboende respektive seniorboende).Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att av den årliga avkastningen på kapitalet lämna bidrag till enskilda personer. Vidare kan stiftelsen använda stiftelsens kapital för införskaffandet av fastighet för pensionärsboende eller låta uppföra ny byggnad för nämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga och Bertil Hedbergs stiftelse
Organisationsnummer:802425-2986
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS