ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja forskningen och utbildning inom området för prostatacancer. Stiftelsen ska årligen – efter ansökan – dela ut ett forskningsstipendium om 50 000 kr till en doktorand i något av de nordiska länderna och avse forskning kring prostatacancer med klinisk anknytning. Vidare ska stiftelsen ge forskningsbidrag – dock högst 150 000 kr per år – för att främja Scandinavian Prostatic Cancer Groups Stiftelses kliniska studier. Bidraget ska möjliggöra statistiska analyser, analyser av t.ex. blod- och vävnadsprovet med frågeställning som har anknytning till forskningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ing-Britt och Stig Mårtenssons stiftelse för främjande av klinisk forskning om prostatacancer
Organisationsnummer:802426-5608
Adress:
  • Göran Ahlgren
  • Rubecksgatan 36 A
  • 216 22 Limhamn
Telefonnummer:0708-179315
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS