ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vården av behövande ålderspensionärer, företrädesvis kvinnor och pauvres honteux i Lund, genom att efter förvärv av bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet, mot ringa eller ingen hyra eller genom att lämna hyresbidrag, bereda sådana personer möjlighet att erhålla bostad till nedsatt hyra i Lund, ävensom efter styrelsens beprövande årligen vid juletid till förenämnda personer såsom understöd utbetala någon mindre del av den årliga avkastningen av stiftelsens kapitalmedel; dock högst en femtedel därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inez Möllers stiftelse
Organisationsnummer:845001-0791
Adress:
  • CLR AB
  • Villavägen 29
  • 247 60 Veberöd
Telefonnummer:046-14 84 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS