ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in pengar till Indo-Swedish Rheumatology Foundation (ISRF) som har bildats på initiativ av ett antal svenska läkare för att erbjuda patienter med kronisk ledsjukdomar i fattiga områden i Indien, att med eller utan ekonomiska möjligheter få tillgång till förbättrad och lättillgänglig vård. Grundtanken är att patienterna får ”betala efter förmåga”. ISRF skall också i sin verksamhet bidra med kunskap och teknologi för att öka inhemska läkarnas kompetens samt ge patienterna utbildning i egenvård för att förebygga försämring av sitt sjukdomstillstånd. Det finns idag en etablerad verksamhet i begränsad omfattning, som vi nu avser att, med insamlade medel, utöka till en komplett vårdinrättning där även forskning skall kunna bedrivas. Vården sker såväl i nyuppförd byggnad som i samband med ”free health camps” på landsbygden. För närvarande är fokus på reumatologiskt relaterade sjukdomar men avsikten är att på sikt utveckla verksamheten till andra i området förekommande sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Indo-Swedish Rheumatology Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802478-1414
Adress:
  • Prof. Urban Rydholm
  • Sölvegatan 8 A
  • 223 62 Lund
Telefonnummer:0703-12 59 57
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS