ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara dels att tillvarataga och på sätt och i utsträckning som styrelsen finner lämpligt hålla min och min makes konst offentligt tillgänglig, dels att i former som styrelsen bestämmer, genom stipendier, produktionsstöd eller liknande insatser, stödja konst och konsthantverk som till sin anda står i överensstämmelse med humana och konstnärliga ideal som har varit vägledande för mig och min make.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ilona Klara och Karl-Erik Bomans stiftelse för konstnärliga och kulturella ändamål
Organisationsnummer:802412-8681
Adress:
  • Carin Thoor
  • Hornsgatan 38
  • 118 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6445533
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS