ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja välfärd för destinatärerna samt maka/make och hemmavarande barn till dessa. Med välfärd avses inte pension, avlöning eller annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att utge på grund av anställningsförhållandet.Med ”Arbetsgivaren” avses i dessa stadgar de bolag som är arbetsgivare till Destinatärerna. För undvikande av missförstånd avses IKEA AB (org nr 556809-9963), IKEA of Sweden AB (org nr 556074-7551), IKEA Purchasing Services (Sweden) AB (org nr 556391-1469), IKEA Fastigheter AB (org nr 556064-2174), IKEA Components AB (org nr 556243-9975) IKEA Industry Älmhult AB (org nr 556216-8285) och Inter IKEA Systems Service AB (org nr 556276-3549) samt dotterbolag till dessa.Med ”Destinatärerna” avses i dessa stadgar anställda vid eller pensionerade från ovanstående bolag, med arbetsplats vid driftsenheten i Älmhult.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:IKEA Personalstiftelse
Organisationsnummer:829000-8773
Adress:
  • IKEA AB
  • Box 700 loS Accounting A1/08
  • 343 81 Älmhult
Telefonnummer:0476-648500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS