ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva waldorfskola och/eller waldorfförskola för barn och ungdom. Med waldorfskola och/eller waldorfförskola avses skola som bedrivs med waldorfpedagogik, den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken.Stiftelsen får även ekonomiskt stödja annan waldorfpedagogisk verksamhet som till exempel Waldorflärarhögskolan och waldorfgymnasieskola. Vidare får Stiftelsen ekonomiskt stödja andra antroposofiska verksamheter som till exempel föräldraföreningen vid Idunskolan och utbytesverksamhet, under förutsättning att de bidrar till Idunstiftelsens och Idunskolans utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Idunstiftelsen för waldorfpedagogik
Organisationsnummer:802478-2230
Adress:
  • Velamsundsvägen 1
  • 132 36  Saltsjö Boo
Telefonnummer:08-747 81 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS