ÄNDAMÅL

a) stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning avseende god byggnadsvårdb) Syftet är på sådant sätt stödja god omvårdnad om byggnader och byggnadsdetaljer genom informationsverksamhet för att väcka förståelse härför hos och i samverkan miljö, människa, företag, produkt och samhälle.c) Stiftelsen skall i sådana syften främja kontinuitet och god kvalitet i byggnadvårdend) Stiftelsen skall bedriva ett byggnadsvårdscentrum, nedan benämnt BVM, som skall vara forum för utbilning och tillämpning av god byggnadsvård.BVM skall vara ett forum för projektarbeten, kunskapsutbyten och kortare utbildningar.e) BVM skall hållas tillgänglig på företagmässiga grunder för företag, institutioner, myndigheter samt för privatpersoner.f) I övrigt skall verksamheten berivas på sådant sätt att stiftelsens avkastning användes till direkta bidrag för god byggnadsvård eller subventioner till aktiviteter inom BVM. Särskilt skall sådan verksamhet som bedrives av studenter och hantverkselever till kompletering av grundutbildning främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ideella Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet i Göteborg
Organisationsnummer:855101-0674
Adress:
  • Lindholm Restaurering AB
  • Östra Hamngatan 46-48
  • 411 09 Göteborg
Telefonnummer:031-3360940
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 901 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS