ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, årligen eller för annan tid som stiftelsens styrelse beslutar om, utdela stipendier till person eller personer som av stiftelsens styrelse anses ha bidragit till utveckling inom området godstransport/logistik. Styrelsen äger ensam rätt att beslut om storleken på detta stipendium eller stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:ICHCA´s stiftelse för godstransport- och logistikforskning
Organisationsnummer:857209-6447
Adress:
  • Violeta Roso
  • Carlandersplatsen 6
  • 412 55 Göteborg
Telefonnummer:0739-196775
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:281 294 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS