ÄNDAMÅL

Biståndsverksamhet i huvudsakligen i form av materialbistånd, utbildning, stipendier och andra åtgärder som förbättrar levnadsvillkor för utsatta människor.Miljöarbete som syftar till att material används på ett effektivt sätt för att minska nyttjande av ändliga resurser, genom återanvändning och återvinning av råvaror. Social inriktning genom att erbjuda plats och stöd för personer i olika åtgärder samt placering för personer med särskilda behov med lämplig form av sysselsättning.Stiftelsen kan uppfylla sina ändamål genom åtgärder så som att:- samla in material och rekonditionera utrustning samt anskaffa förnödenheter.- distribuera material till biståndsprojekt i egen regi eller i samverkan med andra.- fritt överlåta insamlat material till andra som stödjer eller genomför biståndsinsatser.- driva ett aktivt miljöarbete fokuserat på återanvändning och återvinning av material.- genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser oftast tillsammans med materialbistånd.- erbjuda plats för personer i olika former av arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering.- stimulera volontärarbete i verksamheten och inspirera till biståndsinsatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Human Bridge Stiftelse
Organisationsnummer:802477-8238
Adress:
  • Bergmossevägen 8
  • 57453 HOLSBYBRUNN
Telefonnummer:0383-46 74 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS