ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som lämnats av Advokat Per-Anders Bengtsson AB (556625-8363) och Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson AB (556622-3342) och för vilka ansvaret övertagits av Advokatfirman Lindahl i Malmö AB (556694-3964) samt för senare utfästelser som lämnas av Advokatfirman Lindahl i Malmö AB (556694-3964) till Per-Anders Bengtsson (650524-3912) och Cecilia Kindgren-Bengtsson (650927-1943) samt till deras efterlevande.Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 58 kap. 4-16 § Inkomstskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hultsö särskilda pensionsstiftelse för Per-Anders Bengtsson och Cecilia Kindgren-Bengtsson
Organisationsnummer:802424-8331
Adress:
  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Studentgatan 6
  • 211 38 Malmö
Telefonnummer:040-664 66 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS