ÄNDAMÅL

Avkastningen må utgå såsom ett eller högst fem stipendier till mindre bemedlade ordinarie studerande i fjärde årskursen vid programmet för materialdesign. Därest något år hela eller en del av fondens avkastning icke anses böra utdelas, skall detta belopp antingen läggas till kapitalet eller ock reserveras för utdelning under nästkommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Huldts stiftelse
Organisationsnummer:802405-4820
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS