ÄNDAMÅL

Lämna hjälp åt personer, som på så sätt kunna räkna släktskap med Hugo Wennerholm att de i rakt nedstigande led härstamma från hans föräldrar. Av förnyelsefonden må medel tagas till om- och nybyggnad av stiftelsens fastigheter samt till mera omfattande reparationer och arbeten därå. Ur låne- och understödsfonden skall till sådan släkting som nämnts ovan utgivas räntefria lån eller understöd om vederbörande släkting finnes i behov därav; särskilt må räntefria lån utgivas till släktingar som under minst ett år bedriver oavlönad teoretisk eller praktisk yrkesutbildning; i sådant fall må lånet efter utbildningens slut kunna efterskänkas för såvitt icke utbildningsresultatet och övriga omständigheter motiverar att lånet återbetalas helt eller delvis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo Wennerholms Stiftelse
Organisationsnummer:149001-2133
Adress:
  • advokat Jan Ertsborn
  • Sandslättsvägen 30
  • 311 46 Falkenberg
Telefonnummer:0702-074548
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 087 719 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS