ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att A. Underhålla den Boo Fideikommiss tillhöriga och till församlingens bruk upplåtna Boo Kyrka med därtill hörande klockstapel, bårhus, Wredeska gravkoret ävensom Hamiltonska ättens familjegravar i Boo församling och annorstädes samt Fröken Hélène Falkenbergs grav på Boo Kyrkogård.B. Ekonomiskt bidraga till anordnande av gudstjänster och kyrkliga högtider i övrigt.Det skall åligga Stiftelsen att fullfölja ovan angivna ändamål, allenast i den mån de ickevederbörligen tillgodoses genom myndighets försorg eller i den mån som av Boo Egendoms Personalvårdsstiftelse anslagna medel icke förslå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo Hamiltons Stiftelse ”In Memoriam Parentium”
Organisationsnummer:875700-4463
Adress:
  • Boo Egendom
  • Ågatan 5
  • 697 93 HJORTKVARN
Telefonnummer:0582-35200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:398 823 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS