ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skolungdom inom ovanstående församlingar (Hudiksvall, Hälsingtuna, Norrbo, Delsbo, Njutånger och Idenor) företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnar arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidisverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av material eller andra saker.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hudiksvalls kommuns grundskolestiftelse
Organisationsnummer:887500-8594
Adress:
  • Hudiksvalls kommun
  • 824 80 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-190 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:85 518 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS