ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för inom Hudiksvalls församling, Hälsingtuna församling, Norrbo församling respektive Delsbo församling bosatta hjälpbehövande familjer/enskilda personer eller till trivselbefrämjande åtgärder för åldringar. Avkastning får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse
Organisationsnummer:887500-8636
Adress:
  • Hudiksvall kommun, Ekonomikont
  • 824 80 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:529 696 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS