ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, såvitt gäller arbetstagare inom HSB ProjektPartner AB med dotterbolag, främja sådan välfärd åt arbetstagarna eller deras efterlevande, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge. Särskilt skall stiftelsens ändamål vara att tillhandahålla fritidsbostad för semestervistelser, semesterhem eller dylikt samt att administrera och subventionera dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:HSB ProjektPartner ABs personalstiftelse
Organisationsnummer:802010-9107
Adress:
  • Fleminggatan 41
  • 104 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4420107
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS