ÄNDAMÅL

Främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som staten eller kommunen inte skall tillgodose med utdebiterade medel, som exempelvis bidrag till handikapphjälpmedel och handikapputbildning eller till särskilda arrangemang och verksamhet i annan än statlig och kommunal regi för barn- och ungdomar och pensionärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Härnösands sociala samstiftelse
Organisationsnummer:888000-6161
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomikontoret
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 200 923 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS