ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning företrädesvis på Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet inom främst biotekniska och biomedicinska områden. 2.2 Stiftelsens ändamål skall fullgöras genom att avkastningen och – i de fall som framgår av 3.6 nedan – stiftelsens kapital utdelas i form av stipendier och andra former av forskningsfinansiering i den omfattning styrelsen anser lämplig. 3.6 Sedan stiftelsens aktier i Atlas Antibodies realiserats eller annan händelse inträffat som innebär att stiftelsens kapital uppgår till mer än 5.000.000 SEK kronor vid slutet av ett räkenskapsår, får därefter även stiftelsens kapital tas i anspråk för utdelning enligt 2.2. Stiftelsens kapital får användas till utdelning i den omfattning styrelsen finner lämplig men inte i högre utsträckning än att kapitalet beräknas vara förbrukat tidigast den 31 december 2016.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:HPRs forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802479-5133
Adress:
  • Inger Åhlén
  • AlbaNova Universitetscentrum
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-54595852
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS