ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bereda vila och rekreation åt fattiga, trötta eller sjuka personer eller åt personer som av annan anledning äro i behov av vila och rekreation.De som genom stiftelsens försorg beredes vila och rekreation kallas idet följande stipendiater. Stipendiat äger under viss tid avgiftsfritt bebo stugan, samt därvid använda sig av allt som hör till denna stuga. Han äger medtaga till stugan den eller de personer han önskar.I de fall då sådant befinnes lämpligt utbetalas till stipendiat ett stipendium å 100, 200 eller 300 kronor till bestridande av resekostnad och kostnad under vistelse i stuga.Till stipendiat får icke utses tuberkulös person eller annan, vars vistelse i stugan kan befaras medföra hälsofara för dem som skola bo i stugan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse: Montelius härbre i Leksand
Organisationsnummer:183205-7580
Adress:
  • Stina Stengl
  • Tallvägen 10
  • 663 31 SKOGHALL
Telefonnummer:070-551 60 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:807 091 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS