ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall utdelas med lika belopp åt tre teologie studerande av Göteborgs Nation, vilka är inskrivna i den teologiska fakulteten, ämna inträda i det heliga predikoämbetet och i detta ändamål vinnlägga sig inhämta grundlig kännedom i den heliga skrifts tvenne grundspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Holmqvistska stipendiistiftelsen
Organisationsnummer:693120-1005
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS