ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Jimmie Holmberg AB lämnat gentemot anställda som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Holmbergs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:846001-9121
Adress:
  • Box 26
  • 201 20 Malmö
Telefonnummer:040-235200
E-post:info@holmbergs.cc
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS