ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall tilldelas tre, högst fyra, af skolans elever, hvilka utmärkt sig för flit och tekniska anlag samt ådagalagt en i allo hedrande vandel och befinna sig i sådana ekonomiska förhållanden, att de framför andra elever äro i behof af understöd för studiernas bedrifvande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hoffmans Stiftelse
Organisationsnummer:802405-4804
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS