ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall, sedan 20 % därav lagts till kapitalet för motverkande av penningvärdesförändringar, användas till stipendier eller stöd i annan form åt elever eller f.d. elever i hjälpklasser vid Stockholms skolor såväl under skoltiden som efter slutad skolgång.Fördelningen av den årliga avkastningen bör ankomma på den skolinspektör, under vilken specialklasserna sorterar, och ske i samråd med vederbörande specialklassrektorer och konsulenter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hjälpklassernas Skyddsförenings Stiftelse
Organisationsnummer:802405-1248
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS