ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Den disponibla avkastningen skall efter beslut av styrelsen i Stiftelsen SAF användas så att ungefär – sex åttondelar användas till studiestipendier, – en åttondel till sjuk- och vilostipendier och – en åttondel till elevstipendier. Studiestipendierna skall delas ut till lärare vid landets grundskolor för studier inom- eller utomlands som kan vara till nytta för deras lärargärning eller för svenska grundskolan. Sjuk- och vilostipendierna skall delas ut som ekonomisk hjälp till lärare som tjänstgjort vid landets gundskolor och som lider av sjukdom, överansträngning eller på annat sätt fått sina krafter nedsatta. Elevstipendierna skall delas ut som ekonomisk hjälp åt behövande studerande inom landet som utbildar sig till lärare vid grundskolan. Den som erhållit studiestipendium skall – inom den tid som styrelsen bestämmer – lämna en skriftlig redogörelse för de bedrivna studierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hjalmar Petré-stiftelsen
Organisationsnummer:802002-6392
Adress:
  • AB Rådstornet
  • Kungstensgatan 38
  • 11359 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54566090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS