ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Skogssällskapet samt i samråd med Statens Skogsforskningsinstitut och övriga på detta område verksamma institutioner bibehålla och vidare utveckla såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut på det skogliga området de av doktor Sven Wingquist genom gåvobrev den 10 december 1946 till stiftelsen överlåtna fastigheterna i Istrums, Ledsjö och Lerdala socknar av Skaraborgs län, vilka fastigheter i dessa stadgar benämnas Remningstorp. Därmed avses, att Remningstorps skogar skola skötas så, att man erhåller grund för vetenskaplig forskning beträffande sådana faktorer, som beröra skogens skötsel, växtlighet m.m. Den sedan många år upplagda statistiken och forskningsverksamheten skall upprätthållas i minst samma utsträckning som hittills.Den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för desammas mönstergilla skötsel och underhåll samt för vetenskaplig forskningsverksamhet å Remningstorps skogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hildur och Sven Wingquists Stiftelse för Skogsvetenskaplig forskning
Organisationsnummer:857201-9449
Adress:
  • Skogssällskapet
  • Box 113 74
  • 404 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3356600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 247 060 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS