ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att, i enlighet med till gåvobrevet fogade stadgar, inom svenska kyrkan främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning och att i övrigt tjäna religiösa, välgörande, sociala eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse
Organisationsnummer:845000-7755
Adress:
  • Sankt Annegatan 4 a
  • 223 50 LUND
Telefonnummer:046-14 16 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS