ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Högon Invest AB (556768-7669) lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c)Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Högön Invest särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802426-0880
Adress:
  • Mats Eriksson
  • Tornvägen 87
  • 614 34 Söderköping
Telefonnummer:0709-152801
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 316 133 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS