ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t. ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärder av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Herman Zetterbergs stiftelse
Organisationsnummer:858500-0758
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22  Göteborg
Telefonnummer:0752-484143, 0752-484151
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS