ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna kontanta understöd i första hand till äldre verkligt behövande personer, vilka sett bättre dagar och inte genom eget förvållande råkat i bekymmersamma ekonomiska omständigheter samt under minst fem år tillhört Stockholms stad, i andra hand till andra medellösa samhällsmedlemmar.Företrädesrätt till erhållande av kontanta understöd i båda dessa destinatärsgrupper tillkommer i första hand personer, som kan styrka släktskap med sjökaptenen Pehr Gustaf Nylén och landskamreraren Johan Gardell, i andra rummet pensionerade eller i behov varande nautiker med behörighet att yrkesmässigt föra befäl på fartyg och deras efterlevande samt i tredje rummet ingenjörer, företrädesvis medlemmar i Sveriges Civilingenjörsförbund och deras närmaste.Understöd till personer i den första destinatärsgruppen bör om möjligt – direkt eller indirekt – förbättra den sökandes bostadssituation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Herman & Sigrid Nyléns Stiftelse
Organisationsnummer:802001-4257
Adress:
  • Sveriges Ingenjörer
  • Box 1419
  • 111 84 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6138000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS