ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel därav avsatts till kapitalen, användas till premier åt elever som i vad gäller naturvetenskapliga ämnen, särskilt fysik och kemi, ådagalagt särskilt intresse och utmärkta kunskaper och som erhållit högsta vitsord i fråga om uppförande och ordning. Premierna skola ha naturvetenskaplig inriktning och utgöras av böcker eller prenumeration på tidskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Herdis Scholanders premiestiftelse
Organisationsnummer:802480-0719
Adress:
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Örnsköldsviks Kommun
  • 891 88 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-88000
E-post:kommun@ornskoldsvik.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 488 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS