ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja undervisning, uppfostran och utbildning av ungdom, särskilt för sjömanskap och civilt eller militärt sjömansyrke, att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid Stockholms Universitet, att ekonomisktstödja olika sammanslutningar, som utöva hjälpverksamhet bland behövande samt att under samverkan med militärmyndighet stärka rikets försvar genom anslag till hemvärns- och skytterörelsen. Vid sidan av nu angivna huvudsakliga ändamål skall stiftelsen kunna med belopp motsvarande högst 5% av det för året till utdelning disponibla beloppet bevilja anslag till ideella sammanslutningar mellan Stockholms Fastighetsägare eller till annat allmännyttigt ändamål. Av behållna årsinkomsten av stiftelsens tillgångar skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Vad därefter återstår av årsinkomsten bör senast vart tredje år utanordnas för de ändamål för vilka stiftelsen inrättats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henrik Granholms Stiftelse
Organisationsnummer:802001-2442
Adress:
  • SEB Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS