ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt fast anställd personal i aktiv tjänst hos Egmont AB (tidigare Hemmets Journal AB) som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilket arbetsgivaren är skyldig att utge till arbetstagare. Ändamålet skall tillgodoses genom att ifrågavarande anställda hos arbetsgivaren mot skäligt belopp, ej överstigande stiftelsens rörliga självkostnad, skall kunna åtnjuta fördelarna av den egendom, som utgör stiftelsens grundkapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hemmets Journal AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:846002-1523
Adress:
  • Egmont Publishing AB
  • Skeppsgatan 9
  • 205 07 Malmö
Telefonnummer:040-693 94 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS