ÄNDAMÅL

Hyra och iordningställa och senare köpa ålderdomshemmet i Jonsered, Jons Väg 2, Partille kommun. Där skall inredas ett hem för bröder i den Helige Franciskus´ Brödraskap (HFB) och ett särskilt vårdhem, där platser skall i första hand erbjudas dem, som stå i kö för att komma in på ålderdomshem eller liknande, men åt vilka plats ännu ej kunnat beredas. Även andra gäster, hjälpsökande och andliga sökare, som vill dela brödernas liv och arbete för en längre eller kortare tid skall där kunna vistas och stiftelsen vill skapa möjlighet för andra människor, särskilt ungdomar, att erfara ideellt arbete och uppleva hjälpgivande verksamhet inifrån. Stiftelsen önskar understödja den Helige Franciskus´ Brödraskaps ordensliv och främja diakonalt arbete bland hjälpsökande genom att erbjuda en kristen miljö präglad av bön och gemenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Helige Franciskus´ Stiftelse
Organisationsnummer:857203-4646
Adress:
  • Franciskusgården
  • Jons Väg 44
  • 433 75 Jonsered
Telefonnummer:031-7957235
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 551 361 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS