ÄNDAMÅL

Kretsstyrelsen fattar beslut hur medlen överförda till postgiro skall användas. Mot kretsstyrelsens beslut gives inget veto. Fondens avkastning får endast användas till rödakorsverksamhet lokalt, inom Sverige eller i utlandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Helge Riplings Stiftelse
Organisationsnummer:893201-3090
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS