ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja omsorg om barn och ungdom samt social hjälpverksamhet framför allt i utvecklingsländer men även i Sverige i särskilt ömmande fall. Ändamålen ska företrädesvis fullföljas på följande sätt.Bidrag ska lämnas i första hand till organisationer för projekt inom ramen för stiftelsens ändamål med inriktning mot exempelvis utbildning, hälsa och hjälp till självhjälp. Särskilda insatser kan göras vid katastrofer. Bidrag kan i undantagsfall lämnas också till enskilda individer för utbildningsändamål, hjälp vid sjukdom eller olycksfall eller annan nödsituation. Under stiftelsens första tio år äger styrelsen rätt att disponera – förutom löpande avkastning – även viss del av kapitalet. Kapitalet får dock aldrig understiga En miljon (1 000 000.-) kr. Därefter får endast löpande avkastning tas i anspråk för utdelning till ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Heléne Hjärpes stiftelse för HEAL
Organisationsnummer:802479-9127
Adress:
  • Borggren
  • Langelandsgatan 18
  • 164 43 Kista
Telefonnummer:070-719 41 97
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS