ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att på sätt närmare angives under mom. 3 här nedandels främja vård av och lämna bidrag till inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län*, bosatta behövande äldre och/eller sjuka personer,dels ock främja inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län*, bosatt eller inom länet född manlig eller kvinnlig ungdoms yrkesutbildning.,- § 3 a) sex tiondelar (6/10) därav skall användas för att främja vård av eller lämna bidrag till inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län*, bosatta behövande äldre och/eller sjuka personer, företrädesvis personer som sett bättre dagar; stiftelsens styrelse får dock – om den prövar lämpligt – så länge stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem bedriver sjukvård såsom enskilt företag använda avpassat belopp av den här avsedda andelen av avkastningen såsom bidrag för trivselbefrämjande åtgärder för de boende på sjukhemmet.,- § 3 b) tre tiondelar (3/10) därav skall användas för att i form av stipendier främja inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län* bosatt eller född manlig eller kvinnlig ungdoms yrkesutbildning, varmed förstås såväl högre teoretisk som högre eller lägre praktisk ubildning; stipendierna bör företrädesvis tilldelas personer, som kan antas icke själva ha inkomster eller andra tillgångar till studiernas finansiering.*) med Skaraborgs län avses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping,Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Organisationsnummer:866600-1766
Adress:
  • Kungsgatan 14
  • 541 31 Skövde
Telefonnummer:0500-415905
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:58 927 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS