ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att för den vetenskapliga och kulturella ändamål för framtiden bevara den Björkegrenska Gården i Simrishamn med fastighetsbeteckning Lars Johan 13 ävensom i gården befintlig lös egendom som är av särskilt intresse för att belysa i samband med gården förekommen verksamhet, exempelvis inredningen i rederikontoret med kontorsmöbler, s.k. kaptenstavlor, tavlan i trappuppgången med fotografier av kaptener i Björkegrenska rederiet och arkivhandlingar m.m. Samt även att främja vetenskaplig forskning med kulturhistorisk anknytning, särskilt då sådan forskning som har anknytning till den Björkegrenska Gården och i anslutning till densamma bedriven verksamhet, främst inom handel och sjöfart.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedvig och Sigrid Herrlins stiftelse Björkegrenska Gården
Organisationsnummer:838800-6887
Adress:
  • Simrishamns kommun
  • Ekonomienheten
  • 272 80 SIMRISHAMN
Telefonnummer:0414-81961
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS