ÄNDAMÅL

Hela avkastningen årligen utdelas som stipendium åt någon begåvad yngling eller flicka, som visar särskilda anlag för studier i viss riktning eller önskar utbildning i något yrke eller som behöver hjälp till inköp av ett eget hem på landet. Därest kyrkorådet i Gräsö församling icke skulle anse någon inkommen ansökan böra bifallas, må fondens avkastning intill nämnda kr 2000:- användas till något välgörande ändamål inom Gräsö kommun, som av kyrkorådet i Gräsö församling bestämmes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedvig och August Öbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802003-9304
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS