ÄNDAMÅL

En tiondel av den årliga avkastningen av stiftelsens kapital skall sedan förvaltningskostnaderna betalts läggas till kapitalet.Resterande avkastning skall varje år utgå till stöd och hjälp för barn och ungdomars vård och utbildning inom Hedvig Eleonora församling. Avkastning som inte utbetalas skall reserveras för utdelning kommande år.Vid utdelning av avkastningen skall lämplig hänsyn tas till de föreskrifter som tidigare har gällt och som framgår av donationsboken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedvig Eleonora församlings stiftelse till förmån för barn och ungdomar samt utbildning inom församlingen Samstiftelse nr 6
Organisationsnummer:802407-9330
Adress:
  • Hedvig Eleonora Församlings Kyrkoråd
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6630430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS